NIEUWS

  • NIEUWS

KONTICH WOLVES en WEB ACADEMY breiden hun samenwerking uit


april 08, 2021

Kontich Wolves en WEB Academy zijn overeengekomen om naast een verhoogde sportieve samenwerking, ook op structureel -en beleidsvlak de krachten te bundelen.

WEB Academy werd in 2019 opgericht om jeugdspelers de kans te bieden om basketbal te beoefenenop een hoger en intenser niveau, en ze daarbij ook beter voor te bereiden op een verdere carriére bij deseniors. Kontich Wolves staat al sinds vele jaren borg voor een duidelijk en doelgericht beleid omspelers zowel bij de jeugd als bij seniors op verschillende niveau’s mogelijkheden en kansen te bieden.  

Door deze uitbreiding wordt het perspectief voor zowel (ex) spelers van WEB alsook de Kontichse jeugd gevoelig verhoogd. Zo zullen volgend seizoen de eerste spelers vanuit WEB evolueren naar de U21én seniorsteams van Kontich en worden, door het invoeren van gezamenlijke trainingsprogramma’s, ookvoor Kontichse jeugdspelers extra mogelijkheden gecreëerd om naar een hoger niveau te groeien. 

Met minstens 20 jeugdteams brengt de samenwerking een nog completer aanbod, en krijgt de doorstroming naar de verschillende seniorsteams van Kontich Wolves extra impulsen op korte én middellange termijn. Een gezamenlijke sportieve omkadering zal daarbij zorgen voor een globaleaanpak met duidelijke sportieve lijnen voor alle leeftijden en niveau’s. 

Kontich Wolves en WEB Academy zullen ook op beleids –en extrasportief vlak de krachten bundelen.Zo zal er in een eerste fase een begin worden gemaakt van bestuurlijke integratie en wordt deoperationele ondersteuning opgezet, met o.a. het gebruik van gezamelijke tools, platformen encommunicatie. Hierdoor zullen bvb ook de sponsors en partners van Kontich Wolves én WEB Academy onmiddellijk toegang hebben tot een groter “geografisch speelveld”. 

In een volgend stadium is er de duidelijke intentie om synergieën en consistentie in governance nate streven en de integratie op dezelfde lijn te brengen van de geldende samenwerkingsverbanden vanKontich Wolves met Hove Rabbits enerzijds en Edegemse BC anderzijds. 

De samenwerking beoogt op dit moment geen aanpassingen aan clubnamen of clubbranding. WEBAcademy zal als club verder hoofdzakelijk fungeren vanuit Beveren net als Kontich Wolves vanuit Kontich. 

Voor meer informatie over de samenwerking kunnen jullie terecht bijChris Daenen (0475/ 45.71.89 of chris.daenen@telenet.be) van Kontich Wolves en Wim Van Britsom (0478/ 44.92.31 of wim.van.britsom@telenet.be) van WEB Academy 

Meer gegevens over de clubs vinden jullie verder op de websites www.kontichwolves.be en www.web-academy.be